Київські фунікулери оновлять вперше за більш ніж 35 років

Âîäèòåëü ôóíèêóëåðà â Êèåâå, 29 àâãóñòà 2015 ã. Â ýòîò äåíü â Êèåâå âîçîáíîâèë ñâîþ ðàáîòó ôóíèêóëåð ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Комунальним підприємством “Київпастранс” оголошено тендер, за умовами якого планується закупити дві кабіни фунікулеру. Тендер буде проведено в рамках “Міського громадського транспорту України” – проекту, який реалізуються у співпраці з ЄІБ (Європейський інвестиційний банк). 

Планується, що за умовами тендеру буде поставлено дві нові кабіни фунікулеру, які будуть перевозити пасажирів, а також все необхідне обладнання та супутні послуги, загальна сума яких складатиме близько 6500000 євро. Дедлайн прийому заявок на тендер встановлений на 13:00 двадцять четвертого березня. 

Слід звернути увагу на те, що відкриття київського фунікулера, яким відповідальний за з’єднання історичного Верхнього міста та Подолу, було ще 1905 року. Генеральна реконструкція була проведена 1984 року, коли були замінені вагони та добудовані вестибюлі, а буквально 5 років тому був доданий піксельний дизайн, Wi-Fi та безконтактна оплата проїзду. Очікувалось, що нові фунікулери будуть куплені ще два роки тому, але остаточно вона відбудеться лише цього року.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я