Українські військові випробували зброю, що в рази перевершує за якістю російську (Відео)

Èñïûòàòåëüíûé çàïóñê ðàêåòû íà âîåííîì ïîëèãîíå â Îäåññêîé îáëàñòè, 22 äåêàáðÿ 2017 ã. Â ýòîò äåíü íà âîåííîì ïîëèãîíå â Îäåññêîé îáëàñòè ñîñòîÿëèñü èñïûòàòåëüíûå ïóñêè óêðàèíñêèõ ðàêåò. Ôîòî Ñòðóìêîâñêèé Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ
UPG

Концерн «Укроборонпром» створив ракету «Вільха» — потужну зброю, що перевершує російські аналоги.

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Twitter опублікував ролик з випробувань ракет і з гордістю повідомив, що всі чотири випущені ракети досягли наміченої цілі.

1

Як сказав секретар РНБО Олександр Турчинов, з цими випробуваннями завершився цілий етап в роботі українських розробників і виробників ракетної техніки. «Зараз можна з впевненістю сказати, що Україна має нову потужну ракетну зброю, яка стане вагомим аргументом стримування агрессора.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

2 КОМЕНТАРІ

  1. Бла-бла-бла! Поки не буде стояти на лінії фронту хоч 20 комлексів , немає чого і рота розкривати.Курча, ще тільки вилупилось з яйця,а Турчинов хвалиться на весь світ,який добрий суп з його.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я